HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY PHÔI Ở NỒNG ĐỘ OXY THẤP

HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY PHÔI Ở NỒNG ĐỘ OXY THẤP

 HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY PHÔI Ở NỒNG ĐỘ OXY THẤP

Nguyễn Thị Minh*; Quản Hoàng Lâm*
TÓM TẮT
Nghiên  cứu  tiến  cứu  thử  nghiệm  lâm  sàng  ngẫu  nhiên  có  đối  chứng  trên  102  bệnh  nhân  (BN) được chia đều vào 2 nhóm nuôi cấy phôi ở điều kiện nồng độ oxy 5% và 20% nhằm so sánh tỷ lệ có thai ở 2 nhóm này. Các BN đều được sử dụng FSH để kích thích buồng trứng. Chọc hút noãn sau tiêm hCG 36 giờ. Cấy noãn với tinh trùng bằng  phương pháp IVF hoặc ICSI. Đánh giá phôi vào ngày 2 ở cả 2 nhóm để lựa chọn 4 –  6 phôi nuôi tiếp. Các phôi còn lại được trữ lạnh. Kết quả cho thấy đặc điểm BN, dự trữ buồng trứng, kết quả kích thích buồng trứng, kết quả chuyển phôi không khác nhau ở 2 nhóm nghiên cứu. Tỷ lệ có thai lâm sàng nhóm nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy 5% (64,7%) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với (45,1%) nhóm nuôi cấy phôi có nồng độ oxy 20%. Tỷ lệ BN có phôi trữ lạnh cũng cao hơn ở nhóm nồng độ oxy 5%. Kết luận: tỷ lệ có thai lâm sàng khi nuôi phôi ngày 5 ở nồng độ oxy 5% cao hơn tỷ lệ có thai khi nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy 20%

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment