HIệU QUả CáC PHƯƠNG PHáP ĐIềU TRị PHẫU THUậT NANG NHáI

HIệU QUả CáC PHƯƠNG PHáP ĐIềU TRị PHẫU THUậT NANG NHáI

HIệU QUả CáC PHƯƠNG PHáP ĐIềU TRị PHẫU THUậT NANG NHáI

Hồ Nguyễn Thanh Chơn – Đại học Y Dược TP. HCM
TÓM TẮT
Nang nhái là một tổn  thương khá thường gặp ở vùng sàn miệng được cho là do nguyên nhân nghẽn tắc ống tuyến nước bọt dưới lưỡi. Việc điều trị phẫu thuật nang nhái không quá phức tạp về kỹ thuật nhưng là vấn đề thường được quan tâm do khả năng tái phát cao của phương pháp phẫu thuật truyền thống là khâu lộn bao nang. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phân  tích và tìm ra phương pháp phẫu thuật thích hợp đối với từng nang nhái, n
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment