Kết quả bước đầu điều trị bệnh Phình đại tràng bẩm sinh bằng phẫu thuật qua đường hậu môn Một thì ở sơ sinh

Kết quả bước đầu điều trị bệnh Phình đại tràng bẩm sinh bằng phẫu thuật qua đường hậu môn Một thì ở sơ sinh

Kết quả bước đầu điều trị bệnh Phình đại tràng bẩm sinh bằng phẫu thuật qua đường hậu môn Một thì ở sơ sinh

Bùi Đức Hậu, Nguyễn Thanh Liêm,
Trần Anh Quỳnh, Vũ Hồng Anh
Khoa Ngoại -Bệnh viện Nhi Trung ương
tóm tắt
Mục đích:Mục đích của nghiên cứu này là trình bày  kinh  nghiệm  và  những  kết  quả  bước  đầu  ứng dụng  kỹ  thuật  Soave  cải  tiến  bằng  phẫu  thuật  qua đường  hậu  môn  trong  điều  trị  bệnh  phình  đại  tràng bẩm sinh (PĐTBS)giai đoạn sơ sinh.
Đối  tượng  và  phương  pháp  nghiên  cứu:  Từ tháng 2-2003 đến tháng 12-2007, 39 bệnh nhân (30 nam, 9 nữ)bị bệnh PĐTBS đã được phẫu thuật bằng đường  qua hậu môn một thì. Tuổi từ 6 ngày đến 31 ngày. Phẫu  thuật  được  thực  hiện  qua  lỗ  hậu môn.
Đoạn  đại  tràng  vô  hạch  và  đại  tràng  lành  được  xác định ngay trong khi mổ bằng sinh thiết tức thì.Đoạn đại tràng bệnh lý được cắt bỏ để lại ống thanh cơ của ống  hậu  môn  trực  tràng  ngắn  1,5cm  từ  trên  đường răng lược.Miệng nối giũa đại tràng lành với ống hậu môn được thực hiện một thì trên đường lược 0,5cm.Kết quả:Trong nghiên cứu này cho thấy đoạn đại tràng vô hạch ở trực tràng 17 trường hợp, ở sigma 15 và dài tới đại tràng xuống 7.Thời gian mổ trung bình 96 phút.Không có tử vong và biến chứng phẫu thuật.Mất máu trong mổ ít.Thời gian nằm  viện trung bình 4,5 ngày.Tất cả bệnh nhân đều tự đại tiện được khi xuất viện.
Kết luận:Phẫu thuật một thì qua đường hậu môn để  điều  trị  bệnh  PĐTBS  là  phương  pháp  an  toàn không chỉ cho bệnh nhân lớn cho cả bệnh nhân trong giai đoạn sơ sinh
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment