HIỆU QUẢ CẢI THIỆN CHỨC NĂNG HÔ HẤP CỦA TẬP THỞ BẰNG DỤNG CỤ TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT TIM HỞ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

HIỆU QUẢ CẢI THIỆN CHỨC NĂNG HÔ HẤP CỦA TẬP THỞ BẰNG DỤNG CỤ TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT TIM HỞ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

HIỆU QUẢ CẢI THIỆN CHỨC NĂNG HÔ HẤP CỦA TẬP THỞ BẰNG DỤNG CỤ TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT TIM HỞ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Nguyễn Đức Toàn1, Nguyễn Ngọc Trung1, Nguyễn Thế Kiên1
Lê Bá Hạnh1, Hoàng Thế Anh1, Khuất Duy Hòa1
Nguyễn Thanh Tùng1, Lê Ngọc Vũ2
Dương Thế Thịnh3, Vũ Đức Thắng1
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Phẫu thuật tim mở là một phẫu thuật lớn, nguy cơ nhiều biến chứng. Công tác chăm sóc điều dưỡng có vai trò quan trọng, đặc biệt là phục hồi chức năng hô hấp. Việc chủ động cải thiện chức năng hô hấp bằng nhiều biện pháp không chỉ có tác dụng dự phòng, giảm nguy cơ biến chứng mà còn giúp nâng cao chất lượng hồi phục sức khỏe bệnh nhân (BN) sau phẫu thuật tim. Mục tiêu:
Đánh giá hiệu quả của tập thở đối với BN phẫu thuật tim tại Bệnh viện Quân y 103 trong năm 2021. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang không nhóm chứng, có so sánh trước và sau can thiệp. Nghiên cứu bao gồm 50 BN có chỉ định phẫu thuật tim hở và được phẫu thuật tại Khoa Ngoại tim mạch, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 01 – 12/2021. Kết quả: Độ tuổi trung bình 54,7 ± 14,1 tuổi; tỷ lệ nam/nữ: 16/9; phân độ NYHA trước phẫu thuật với độ II, III chiếm tỷ lệ chủ yếu (74% và 22% tương ứng). Tất cả BN được tiến hành tập thở theo hướng dẫn với tần suất 3 – 5 lần/ngày, mồi lần 15 – 20 phút, trong khoảng thời gian trung bình 15,9 ± 10,1 ngày. Sau tập thở, độ giãn nở lồng ngực (ĐGNLN) trung bình 6,4 ± 0,6 cm, FVC trung bình 2,9 ± 0,7 lít, FEV1 trung bình 2,3 ± 0,6 lít, PEF trung bình 82,7 ± 16,7 lít/giây, các thông số đều tăng đáng kể so với trước can thiệp (p < 0,001). BN được phẫu thuật tim hở theo nguyên nhân bệnh lý với thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT) trung bình 156,5 ± 50,3 phút; thời gian cặp chủ trung bình 119,5 ± 43,4 phút; trong đó 32 BN phẫu thuật van tim.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment