Hiệu quả của dung dịch Maltodextrin 12,5% đường uống 2-4 giờ trước phẫu thuật cắt túi mật nội soi

Hiệu quả của dung dịch Maltodextrin 12,5% đường uống 2-4 giờ trước phẫu thuật cắt túi mật nội soi

Hiệu quả của dung dịch Maltodextrin 12,5% đường uống 2 – 4 giờ trước phẫu thuật cắt túi mật nội soi
Vũ Hoàng Oanh1, Dương Thị Phượng2, Lê Thị Hương1
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
TÓM TẮT:
Nhịn đói qua đêm trước phẫu thuật nhằm tránh biến chứng hít sặc phổi, tuy nhiên gây ra khó chịu cho người bệnh. Hiệp hội Tăng Cường Phục Hồi Sau Phẫu Thuật (ERAS) và Hiệp Hội Gây Mê Châu Âu (ESA) đã khẳng định sử dụng carbohydrate đường uống trước phẫu thuật 2 giờ là an toàn và cải thiện cảm giác khó chịu liên quan phẫu thuật của người bệnh. Chúng tôi tiến hành thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 40 bệnh nhân phẫu thuật cắt túi mật nội soi. Nhóm can thiệp được uống 200ml dung dịch maltodextrin 12,5% trước phẫu thuật 2 – 4 giờ. Nhóm chứng nhịn ăn uống từ 22 giờ ngày hôm trước phẫu thuật. Đánh giá tỉ lệ hít sặc phổi, thể dịch dịch tồn dư dạ dày trước phẫu thuật, cảm giác đói, khát, khô miệng, đau tại các thời điểm: lúc nhập viện, trước phẫu thuật, sau phẫu thuật. Nghiên cứu cho thấy không có trường hợp hít sặc phổi nào, thể tích dịch tồn dư dạ dày giữa 2 nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,1682). Giá trị trung bình điểm đói, khát, khô miệng trước phẫu thuật ở nhóm can thiệp thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p < 0,01). Điểm cảm giác đói, khát, khô miệng, đau sau phẫu thuật ở nhóm can thiệp thấp hơn nhóm chứng không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Kết luận: Bổ sung 200ml dung dịch maltodextrin 12,5 % đường uống 2 – 4 giờ trước phẫu thuật cắt túi mật nội soi là an toàn và giúp cải thiện cảm giác đói, khát, khô miệng trước phẫu thuật.

Nhịn đói qua đêm trước phẫu thuật là quan điểm  phổ  biến  nhằm  tránh  biến  chứng  trào ngược dạ dày và hít sặc phổi trong quá trình gây mê. Tuy nhiên, nhịn đói kéo dài ảnh hưởng tình trạng dinh dưỡng, tăng kháng insulin, tăng tình trạng khát, đói, mệt mỏi và khô miệng.1 Do đó, làm tăng tăng các biến chứng sau phẫu thuật.2Hiệp hội Tăng Cường Phục Hồi Sớm Sau Phẫu Thuật (ERAS) và Hiệp Hội Gây Mê Châu Âu (ESA) đã khẳng định sử dụng carbohydrate đường uống trước phẫu thuật 2 giờ là an toàn và cải thiện sự hồi phục cảm giác khó chịu liên quan phẫu thuật của người bệnh.3 Nhiều nghiên cứu về thực hành nhịn ăn trước phẫu thuật đã được tiến hành, trong đó Brady đã phân tích hệ thống trên 2.270 bệnh nhân có uống dung dịch lỏng trước phẫu thuật 1,5 – 3 giờ, không ghi nhận trường hợp hít sặc phổi hay trào ngược dạ dày nào. So sánh với chỉ định nhịn ăn uống qua đêm, uống dung dịch giàu carbohydrate có hiệu quả phục hồi chức năng ruột nhanh hơn và cải thiện cảm giác đói, khát, khô miệng, làm giảm triệu chứng nôn và buồn nôn, cảm giác đau sau phẫu thuật.4,5 Phẫu thuật cắt túi mật nội soi là một phương pháp điều trị ngoại khoa phổ biến, trên thế giới các nghiên cứu sử dụng dung dịch giàu carbohydrate như maltodextrin 12,5% đường uống trước phẫu thuật trên các bệnh  nhân  này  đã  cho  thấy  lợi  ích  đáng  kể trong tình trạng sau phẫu thuật.

Hiệu quả của dung dịch Maltodextrin 12,5% đường uống 2-4 giờ trước phẫu thuật cắt túi mật nội soi

Leave a Comment