THựC TRạNG TAI NạN GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH (2005 – 2007)

THựC TRạNG TAI NạN GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH (2005 – 2007)

THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (2005 – 2007)

NGUYỄN VĂN CHÂU Cục khám, chữa bệnh – Bộ Y tế

 TÓM TẮT

Cũng như các nước đang phát triển, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng. Nhằm mục đích có số liệu khoa học để xây dựng chương trình can thiệp và đây cũng là số liệu nền để so sánh hiệu quả khi triển khai chương trình tại TP.HCM, thiết kế nghiên cứu điều tra mô tả, hồi cứu được sử dụng và kết quả cho thấy như sau: Trong 3 năm 2005-2007, số vụ TNGT đường bộ năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Số người tử vong cũng tăng song hành với tỷ lệ tăng lần lượt là 3,9% và 6,8%. Trong đó, số vụ TNGT do xe gắn máy cũng tăng như thế, tỷ lệ tăng lần lượt là 9,4% và 2,3%. Tỷ lệ tử vong sau TNGT do xe gắn máy cũng tăng song hành, với tỷ lệ lần lượt là 12,3% và 6,3%. Kết quả trên gióng lên hồi chuông báo động rằng TNGT đường bộ đang là vấn nạn lớn của TP.HCM và cần phải có giải pháp cấp bách giải quyết.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment