HÌNH ẢNH PHÂN TỬ TRONG UNG THƯ HỌC

HÌNH ẢNH PHÂN TỬ TRONG UNG THƯ HỌC

HÌNH ẢNH PHÂN TỬ TRONG UNG THƯ HỌC.Hình ảnh học phân tử trở thành một trong những chủ đề phát triển nhanh nhất trong các trường học y tế, Informa giới thiệu cuốn sách hình ảnh học phân tử trong ung thư học,tài liệu tham khảo toàn diện đầu tiên về hình ảnh ở cấp độ phân tử trong ung thư.

Cuốn sách này sẽ đem đến cho các nhà nghiên cứu và các bác sĩ lâm sàng hiểu biết nhiều hơn về lĩnh vực này hiện nay, văn bản này bao gồm:

+ Kỹ thuật và thiết bị đo đạc

+ Hình ảnh học ung thư

+ Thiết kế thăm dò

+ Hình ảnh di truyền phân tử

+ Các quá trình ở tế bào

+ Chuyển đổi lâm sàng

Với hơn 500 hình ảnh minh họa chẩn đoán và điều trị của hình ảnh học phân tử trong ung thư, văn bản này phác họa tất cả các quy trình thực hành dành cho các bác sĩ chuyên khoa X-quang, các nhà vật lý X quang, và bác sĩ chuyên khoa xạ trị ung thư trong một tài liệu hướng dẫn ngắn gọn, đơn nguồn.

HÌNH ẢNH PHÂN TỬ TRONG UNG THƯ HỌC

THÔNG TIN

Molecular Imaging in Oncology

Martin G. Pomper

Hardcover: 744 pages

Publisher: INFRMA-HC;

1 edition (June 1, 2008)

Language: English

ISBN-10: 0849374170

ISBN-13: 978-0849374173

xem thêm : Leibel Phillips Giáo trình Xạ trị Ung thư

ATLAS THĂM DÒ VÀ PHẪU THUẬT UNG THƯ PHỤ KHOA 4E 2018

HÌNH ẢNH PHÂN TỬ TRONG UNG THƯ HỌC

Leave a Comment