Hình thái và mối liên quan giữa kích thước nang với các type của dị dạng đường thở và phổi bẩm sinh

Hình thái và mối liên quan giữa kích thước nang với các type của dị dạng đường thở và phổi bẩm sinh

Hình thái và mối liên quan giữa kích thước nang với các type của dị dạng đường thở và phổi bẩm sinh
Nguyễn Thị Mai Hoàn

Dị dạng đường thở và phổi bẩm sinh -CPAM là dị dạng hiếm gặp, tuy nhiên lại là dị dạng hay gặp nhất trong số các dị dạng phổi bẩm sinh.

Đối tượng: tất cả những bệnh nhân nhập viện khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương được chẩn đoán Dị dạng đường thở và phổi bẩm sinh trong thời gian 2014 -2019.

Mục tiêu: đánh giá tỷ lệ và vị trí tổn thương của các týp của Dị dạng đường thở và phổi bẩm sinh đồng thời tìm hiểu mối liên quan giữa kích thước các nang và týp của nó.

Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu.

Kết quả: Trong 6 năm có tất cả 79 ca CPAM. Týp I (41ca) với tỷ lệ 51,90%, týp II (32ca) tỷ lệ gặp là 40,50%, trong đó có 4 ca là phổi biệt lập kết hợp với CPAM typ II. Tiếp đó là týp IV với 6 trường hợp (7,60%) Không phát hiện được trường hợp nào tp 0 và týp III. Tất cả các trường hợp đều chỉ xảy ra ở một bên phổi, thường ở thùy dưới và có ưu thế nhẹ ở bên phải, với tỷ lệ 1,27:1. Các nang týp I nhìn chung có kích thước lớn; các nang có kích thước trên 2.5cm thường là týp I

 

 

Hình thái và mối liên quan giữa kích thước nang với các type của dị dạng đường thở và phổi bẩm sinh

Leave a Comment