HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA.Tài liệu được xây dựng với sự nỗ lực cao của các nhà khoa học đầu ngành về sản phụ khoa của Việt Nam. Tài liệu bao gồm 3 chương và 56 bài hướng dẫn một số bệnh về sản phụ khoa. Trong đó, tập trung vào hướng dẫn thực hành chẩn đoán và điều trị, vì vậy sẽ rất hữu ích cho các thầy thuốc đa khoa, chuyên khoa trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

ĐỂ LẠI EMAIL CUỐI BÀI VIẾT NÀY, AD SẼ GỬI LẠI SÁCH CHO BẠN QUA EMAIL SAU 5PH

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: SẢN KHOA…………………………………………………………………………….7
1. DỌA SẨY THAI – SẨY THAI…………………………………………………………………7
2. SẨY THAI LIÊN TIẾP ………………………………………………………………………….12
3. DỌA ĐẺ NON, ĐẺ NON……………………………………………………………………….17
4. THAI CHẾT LƯU TRONG TỬ CUNG …………………………………………………..20
5. THAI CHẬM PHÁT TRIỂN TRONG TỬ CUNG…………………………………….25
6. TIỀN SẢN GIẬT – SẢN GIẬT ………………………………………………………………29
7. ĐA ỐI ………………………………………………………………………………………………….35
8. THIỂU ỐI …………………………………………………………………………………………….37
9. RAU TIỀN ĐẠO ………………………………………………………………………………….39
10. RAU BONG NON……………………………………………………………………………….43
11. THAI QÚA NGÀY SINH …………………………………………………………………….47
12. BỆNH TIM MẠCH VÀ THAI NGHÉN…………………………………………………49
13. THIẾU MÁU VÀ THAI NGHÉN………………………………………………………….54
14. BASEDOW VÀ THAI NGHÉN ……………………………………………………………56
15. ĐÁI THÁO ĐƢỜNG VÀ THAI NGHÉN ………………………………………………59
16. VIÊM GAN B VÀ THAI NGHÉN ………………………………………………………..65
17. HIV/AIDS VÀ THAI NGHÉN ……………………………………………………………..68
18. SỐT TRONG KHI CÓ THAI………………………………………………………………..73
19. SINH LÝ CHUYỂN DẠ ………………………………………………………………………77
20. NGÔI MÔNG ……………………………………………………………………………………..82
21. NGÔI VAI ………………………………………………………………………………………….86
22. ỐI VỠ SỚM, ỐI VỠ NON ……………………………………………………………………88
23. SUY THAI TRONG TỬ CUNG ……………………………………………………………93
24. TẮC MẠCH ỐI …………………………………………………………………………………..96
25. VỠ TỬ CUNG…………………………………………………………………………………….99
26. CHẢY MÁU SAU ĐẺ ……………………………………………………………………….103
5
27. NHIỄM KHUẨN HẬU SẢN ………………………………………………………………107
CHƯƠNG 2: PHỤ KHOA ………………………………………………………………………..113
1. ÁP XE VÚ ………………………………………………………………………………………….113
2. CÁC TỔN THƢƠNG VÚ …………………………………………………………………….115
3. TỔN THƢƠNG LÀNH TÍNH CỔ TỬ CUNG………………………………………..123
4. VIÊM PHẦN PHỤ ………………………………………………………………………………128
5. VIÊM ÂM ĐẠO ………………………………………………………………………………….132
6. CHỬA NGOÀI TỬ CUNG …………………………………………………………………..135
7. CHỬA Ở VẾT MỔ………………………………………………………………………………141
8. SA SINH DỤC ……………………………………………………………………………………143
9. U NANG BUỒNG TRỨNG………………………………………………………………….149
10. U XƠ TỬ CUNG (FIBROID) ……………………………………………………………..154
11. LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG ………………………………………………………………..157
12. TIỀN UNG THƢ VÀ UNG THƢ ÂM HỘ TỔN THƢƠNG TIỀN UNG THƢ.163
13. UNG THƯ ÂM HỘ ……………………………………………………………………………164
14. CHỬA TRỨNG…………………………………………………………………………………169
15. U NGUYÊN BÀO NUÔI ……………………………………………………………………174
16. UNG THƯ CỔ TỬ CUNG………………………………………………………………….178
17. UNG THƯ NIÊM MẠC TỬ CUNG…………………………………………………….183
18. UNG THƯ BUỒNG TRỨNG ……………………………………………………………..187
19. RONG KINH RONG HUYẾT …………………………………………………………….195
20. VÔ KINH………………………………………………………………………………………….201
21. MÃN KINH – TIỀN MÃN KINH………………………………………………………..206
22. VÔ SINH NỮ ……………………………………………………………………………………210
23. VÔ SINH NAM…………………………………………………………………………………215
CHƯƠNG 3: SƠ SINH ……………………………………………………………………………..220
1. CHĂM SÓC TRẺ NON THÁNG ………………………………………………………….220
2. HỒI SỨC SƠ SINH NGẠT…………………………………………………………………..227
3. NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ………………………………………………………………….234
4. HẠ THÂN NHIỆT TRẺ SƠ SINH ………………………………………………………..240
5. VÀNG DA SƠ SINH……………………………………………………………………………243
6. SUY HÔ HẤP SƠ SINH ………………………………………………………………………249
PHỤ LỤC 1: THUỐC TRÁNH THAI…………………………………………..255
PHỤ LỤC 2: DỤNG CỤ TỬ CUNG……………………………………………261
PHỤ LỤC 3: XỬ TRÍ DỊ TẬT BẨM SINH CẤP CỨU………………………..267
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………278

Xem thêm : Dewhurst’s Giáo trình sản phụ khoa 9E 2018

Beckmann Giáo trình Sản Phụ khoa 8e 2018

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment