Kỹ THUậT SINH THIếT PHổI DƯớI HƯớNG DẫN CủA Cắt lớp vi tính: NHÂN 08 TRƯờNG HợP

Kỹ THUậT SINH THIếT PHổI DƯớI HƯớNG DẫN CủA Cắt lớp vi tính: NHÂN 08 TRƯờNG HợP

Kỹ THUậT SINH THIếT PHổI DƯớI HƯớNG DẫN CủA Cắt lớp vi tính: NHÂN 08 TRƯờNG HợP
Nguyễn Đình Minh, trần công hoan,
nguyễn duy huề
Khoa Chẩn đoán hình ảnh –Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
TÓM TẮT
Sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của chụp Cắt lớp vi tính (CLVT) là một phương pháp nhằm giúp chẩn  đoán xác định các khối u phổi.  Đây là một thủ thuật dễ thực hiện, có thể triển khai ở nhiều cơ sở y tế. Các yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến sự thành công của thủ thuật như bệnh nhân, máy chụp, kim sinh thiết, tính chất của tổn thương, hay các bi ến chứng xảy ra trong quá trình thủ thuật. Nắm vững kỹ thuật, hiểu rõ các yếu tố nguy cơ sẽ giúp cho chúng ta tiến hành thủ thuật một cách thuận lợi và phòng tránh  được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến kết quả thu được
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment