KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU LẤY ĐA TẠNG THEO PHƯƠNG PHÁP HÒA LOÃNG MÁU TRÊN THỰC NGHIỆM

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU LẤY ĐA TẠNG THEO PHƯƠNG PHÁP HÒA LOÃNG MÁU TRÊN THỰC NGHIỆM

 KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU LẤY ĐA TẠNG THEO PHƯƠNG PHÁP HÒA LOÃNG MÁU TRÊN THỰC NGHIỆM

Đỗ Xuân Hai*; Trịnh Cao Minh*; Nguyễn Văn Ba*; Ph¹m Quèc §¹i*
TÓM TẮT
Nghiên cứu thực nghiệm tại Học viện Quân y trên 30 lợn, chia thành hai nhóm lấy  đa tạng theo hai mô hình khác nhau.  Ở  nhóm II: lấy đa tạng theo mô hình hòa loãng máu mang lại kết quả  tốt; huyết động ổn định, nhiệt độ  trung tâm giảm từ  37,1ºC xuống 32,2ºC, kết quả  tạng lấy đủ  điều kiện để ghép. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment