KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SARCOM TẠO XƯƠNG TẠI KHOA NGOẠI, BỆNH VIỆN K2 TAM HIỆP

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SARCOM TẠO XƯƠNG TẠI KHOA NGOẠI, BỆNH VIỆN K2 TAM HIỆP

 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SARCOM TẠO XƯƠNG TẠI  KHOA NGOẠI, BỆNH VIỆN K2 TAM HIỆP

Trịnh Văn Thông*; Trần Đình Chiến*; Nguyễn Đại Bình**
TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu có theo dõi dọc 90 bệnh nhân (BN) sarcom tạo xương giai  đoạn I và II tại xương tứ chi, được điều trị phẫu thuật kết hợp hóa trị liệu tại Bệnh viện K2 Tam Hiệp từ 2008 – 2011. 
Kết quả: tái phát 22,2%, di căn 31%, tử  vong 31%. Trong số  40 trường hợp phẫu thuật bảo tồn, 11 BN tái phát đã được phẫu thuật đoạn chi, 29 trường hợp còn lại: 11 tốt, 13 trung bình và 5 xấu. 
Kết quả  sống thêm toàn bộ  3 năm 71,2% và 5 năm 68,9%, sống thêm không bệnh 3 năm và 5 năm tương  ứng 62,2%  vµ 62,2%. Phân tích đơn biến giữa sống thêm toàn bộ  và sống thêm không bệnh liên quan chặt chẽ với mức độ xâm lấn phần mềm (p < 0,05). Phân tích đa biến các yếu tố liên quan đến tiên lượng ảnh hưởng xấu là: vị  trí  tổn thương xương, tổn thương X quang, di căn sau điều trị, phương pháp điều trị, phosphatase kiềm trước mổ. Điều trị phẫu thuật phối hợp hóa trị làm tăng thời 
gian sống thêm cho BN sarcom tạo xương. Bước đầu nhận thấy phẫu thuật bảo tồn chi không  ảnh  hưởng đến kết quả sống thêm

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment