SO SáNH TáC DụNG LàM THAY ĐổI CHỉ Số HUYếT áP Và MộT Số TRIệU CHứNG LÂM SàNG

SO SáNH TáC DụNG LàM THAY ĐổI CHỉ Số HUYếT áP Và MộT Số TRIệU CHứNG LÂM SàNG

SO SáNH TáC DụNG LàM THAY ĐổI CHỉ Số HUYếT áP Và MộT Số TRIệU CHứNG LÂM SàNG CủA LIệU PHáP CHÂM LOA TAI Và THể CHÂM TRONG ĐIềU TRị BệNH TĂNG HUYếT áP

TRẦN QUỐC BÌNH – Bệnh viện Y học Cổ Truyền TW
ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh tăng huyết áp ( THA ) là một bệnh khá phổ biến trên thế giới với tỉ lệ mắc bệnh trung bình là 8 –18%  dân  số  thế giới  (  theo  HWO)  .  Tỉ  lệ  THA  khác nhau tuỳ thuộc vào từng nước . ở Việt nam tỉ lệ THA ngày  càng  tăng  dần  cùng  với  các  biến  chứng  phức tạp  .  Theo  điều  tra  của  tác  giả  Trần  Đỗ  Trinh  năm 1992 tỉ lệ THA ở Việt Nam là 11,6% và đến năm 2002 Theo Phạm Gia Khải và cộng sự tỉ lệ này là 23,2% . THA là  nguyên nhân  gây tử vong và tàn phế và tử vong  hàng  đầu  với  những  người  lớn  tuổi  .  Trong  số những trường hợp tử vong do bệnh lý tim mạch hàng năm có từ 35  –  45% nguyên nhân trực tiếp là TAH . THA phần lớn không tìm thấy nguyên nhân diễn biến kinh  diễn  dẫn  đến  nhiều  biến  chứng  gây  hậu  quả nghiêm trọng cho mắt , tim , não , thận … gây tử vong và để lại di chứng nặng nề.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Kiều Xuân Dũng  , “Đánh  giá tác  dụng  của  điện châm so sánh với tác dụng hạ áp khi nghỉ ngơi trên bệnh nhân tăng huyết áp”, (1985)
2. Kiều Xuân Dũng , “ Nhận  xét  ban  đầu tác dụng hạ áp bằng châm loa tai trên 40 bệnh nhân tăng  huyết áp  “  ,  kỷ  yếu  công  trình  nghiên  cứu  khoa  học  ,  Viện châm cứu Việt Nam , Tr 215 – 217 .
3. Đỗ Minh Hiền ,  “Đánh  giá tác  dụng  điều trị  của điện châm trên bệnh nhân tăng huyết áp độ I,II, thể đàm thấp theo y học cổ truyền “ , ( 2003).
4. Phạm Gia Khải ,  “ chương 4 : tăng huyết áp “ , cẩm nang điều trị nội khoa , NXB y học , Tr 103 – 130 .
5. Trần Thuý , TRần Quang  Đạt ,   châm loa tai và một số phương pháp châm khác “ , NXB y học ( 1986 ) , Tr 106 – 107

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment