KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ METHADONE

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ METHADONE

 KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ METHADONE NHẰM CAN THIỆP DỰ PHÒNG HIV TRÊN NHÓM NGHIỆN CHÍCH MA TÚY TẠI 2 QUẬN/HUYỆN HÀ NỘI

Bùi Thị Nga*; Nguyễn Anh Quang*; Nguyễn Thanh Long**
TÓM TẮT
Nghiên  cứu  mô  tả  cắt  ngang  trên  400  người  nghiện  chích  ma  tuý  (NCMT)  được  điều  trị methadone tại 02 cơ sở TP.Hà Nội. Kết quả cho thấy: liều khởi đầu trung bình của bệnh nhân (BN) tham gia nghiên cứu là 18,8 mg/ngày, liều duy trì trung bình 43,5 mg/ngày. Tần suất sử dụng heroin  hàng ngày của BN giảm rõ rệt: trước điều trị 1,24 lần/ngày; giai đoạn dò liều 1,07 lần/ngày  sau  7  ngày,  0,33  lần/ngày  sau  30  ngày  và  sau  3  tháng  điều  trị :  0,08  lần/ngày. Tỷ lệ BN được chuyển gửi đến các dịch vụ y tế khác: điều trị ARV: 44,5%, điều trị nhiễm trùng cơ  hội:  30,8%,  cung  cấp  bơm  kim  tiêm  (BKT)  sạch:  21,3%,  tư  vấn  xét  nghiệm  tự  nguyện: 8,3%. Các phương pháp can thiệp dự phòng này nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm người NCMT

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment