Kết quả điều trị phối hợp phẫu thuật và tia xạ ung thư trực tràng tại Bệnh viện K từ 1985-1992

Kết quả điều trị phối hợp phẫu thuật và tia xạ ung thư trực tràng tại Bệnh viện K từ 1985-1992

Tên bài báo:Kết quả điều trị phối hợp phẫu thuật và tia xạ ung thư trực tràng tại Bệnh viện K từ 1985-1992

Tác giả:    Đoàn Hữu Nghị, Nguyễn Ngọc Thu, Đỗ Tuyết Mai, Phạm Hoàng Anh

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1993    Số:    7    Tập:    173    Trang:    67-74

Tóm tắt:    

Từ 1985 đến 1992 tại Viện K có 231 trường hợp ung thư trực tràng (UTTT). Bệnh viện đã áp dụng những kỹ thuật tiên tiến để điều trị UTTT: tia xạ trước và sau mổ, mở rộng chỉ định bảo tồn cơ vòng hậu môn… So với loạt bệnh nhân trước đây, các biện pháp chẩn đoán và điều trị có nhiều bước tiến bộ. Phân tích bước đầu các phương pháp điều trị: Phẫu thuật là cơ bản nhất, chỉ có phẫu thuật triệt căn mới cứu sống được người bệnh. Tia xạ làm tăng tỷ lệ sống ổn định 2 năm thêm khoảng 8% do giảm tỷ lệ tái phát và di căn và làm thêm phẫu thuật triệt căn, bảo tồn cơ tròn. Hai yếu tố trên có ý nghĩa tiên lượng cơ bản, còn type GPB ung thư biểu mô tuyến và biểu mô tuyến chế nhày có vẻ không ảnh hưởng tới tiên lượng rõ.

Kết quả điều trị phối hợp phẫu thuật và tia xạ ung thư trực trạng tại bệnh viện K từ 1985-1992

Leave a Comment