KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN PHÂN TÍCH TRÊN PHIM X-QUANG QUY ƯỚC

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN PHÂN TÍCH TRÊN PHIM X-QUANG QUY ƯỚC

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN PHÂN TÍCH TRÊN PHIM X-QUANG QUY ƯỚC
Vũ Nhất Định1, Hoàng Thế Hùng1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá việc khôi phục trục chi dưới và xác định các góc khớp sau phẫu thuật.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu 64 bệnh nhân (BN) gồm 38 nữ, 26 nam được thay khớp gối tại Bệnh viện Quân y 103 trong giai đoạn 1/2015 – 1/2018. Gá ngoài ống tủy được sử dụng để cắt đầu gần xương chày. BN được chụp X-quang quy ước khớp gối trước và sau phẫu thuật ở tư thế đứng tỳ nén. Các góc chày đùi, góc đùi ngoài xa, góc chày trong gần được đo và đánh giá theo Timothy L. Kahn và CS. Kết quả: Các tham số đo trên phim X-quang trước và sau phẫu thuật: Góc đùi ngoài xa: Mở góc ra ngoài: 50% và 9,37%, thẳng trục: 21,87% và 59,38%, mở góc vào trong: 28,13% và 31,25%; góc chày trong gần: Mở góc ra ngoài: 9,37% và 18,75%, thẳng trục: 6,25% và 50%, mở góc vào trong: 84,38% và 31,25%; góc chày đùi: Mở góc ra ngoài: 9,39% và 3,12%, thẳng trục: 21,86% và 84,38%, mở góc vào trong: 68,75% và 12,5%. Kết luận: Kỹ thuật thay khớp gối toàn phần lần đầu không xi măng đã cải thiện đáng kể trục cơ học của chi, các góc chày trong gần, góc đùi ngoài xa. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp lệch trục (vào trong hoặc ra ngoài). Hạn chế này có thể liên quan tới kỹ thuật gá ngoài để cắt đầu trên xương chày và góc cắt đầu xa xương đùi chưa dựa vào giải phẫu riêng biệt và phim Xquang toàn bộ chi dưới.

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN PHÂN TÍCH TRÊN PHIM X-QUANG QUY ƯỚC

Leave a Comment