Kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phương pháp hàn xương liên thân đốt đa tầng lối trước

Kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phương pháp hàn xương liên thân đốt đa tầng lối trước [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  Kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phương pháp hàn xương liên thân đốt đa tầng lối trước
Authors:  Trương Mạnh, Hùng
Advisor:  Hoàng Gia, Du
Keywords:  Thoát vị đĩa đệm;đa tầng;cột sống cổ;acdf
Issue Date:  27/10/2022
Abstract:  Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng phương pháp hàn xương liên thân đốt đa tầng lối trước.
Đối tượng nghiên cứu: 32 bệnh nhân được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống cổ được phẫu thuật bằng phương pháp hàn xương liên thân đốt đa tầng lối trước trong thời gian từ tháng 10/2019 – 5/2022 tại Bệnh viện Bạch Mai. Đánh giá các chỉ số lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh trước và sau mổ.
Kết quả: Tuổi trung bình 60,56 ± 13,03, tỷ lệ nam/nữ = 1,29. Điểm mJOA cải thiện từ 19,56 ± 12,72 lên 15,94 ± 2,02 (p < 0,01) với RR đạt 74,11%. Điểm VAS tại thời điểm sau mổ và khám lại là 2,62 ± 1,29 và 1,09 ± 0,73 khác biệt với trước mổ có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. NDI trước mổ 38,56 ± 21,09% giảm còn 19,56 ± 12,72% tại thời điểm khám lại (p < 0,01). Có sự tương quan giữa góc Cobb C2C7 với mJOA và NDI, r lần lượt là 0,41 và – 0,36 (p < 0.05). Thời gian phẫu thuật trung bình là 119,7 ± 25,26 phút, lượng máu mất 109,1 ± 28,44 ml. Kết luận: Phẫu thuật hàn xương liên thân đốt đa tầng lối trước trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ cho kết quả cải thiện lâm sàng tốt trên mJOA, NDI, VAS sau mổ; cải thiện độ ưỡn cột sống cổ trên hình ảnh Xquang sau mổ.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment