Kết quả vận động trị liệu và hoạt động trị liệu cho trẻ bại não thể co cứng dưới 6 tuổi bằng phương pháp điều trị hướng mục tiêu

Kết quả vận động trị liệu và hoạt động trị liệu cho trẻ bại não thể co cứng dưới 6 tuổi bằng phương pháp điều trị hướng mục tiêu

Kết quả vận động trị liệu và hoạt động trị liệu cho trẻ bại não thể co cứng dưới 6 tuổi bằng phương pháp điều trị hướng mục tiêu
Hoàng Khánh Chi, Phạm Văn Minh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Bại não là khuyết tật về thể chất thường gặp nhất ở trẻ em. Vận động trị liệu và hoạt động trị liệu là 2 lĩnh vực phục hồi chức năng chính đối với trẻ bại não. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả vận động trị liệu và hoạt động trị liệu cho trẻ bại não thể co cứng dưới 6 tuổi bằng phương pháp điều trị hướng mục tiêu. Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng, so sánh trước và sau điều trị. 50 trẻ bại não tuổi từ 13 tháng đến 68 tháng phục hồi chức năng bằng phương pháp điều trị hướng mục tiêu. Kết quả: GMFM tăng 4,14 điểm sau 3 tháng, 10,22 điểm sau 6 tháng. QUEST tăng 2,76 điểm sau 3 tháng và 4,78 điểm sau 6 tháng.

Bại não được định nghĩa là một nhóm các rối loạn vĩnh viễn về phát triển của vận động và tư thế, gây ra giới hạn hoạt động, do tổn thương không tiến triển của não bộ trong thời kỳ bào thai hoặc trẻ nhỏ. Các rối loạn về vận động của bại não thường đi kèm với rối loạn về cảm giác, nhận cảm, nhận thức, giao tiếp, hành vi, co giật và các vấn đề xương khớp thứ phát.1
Trẻ bại não có nhu cầu phục hồi chức năng toàn diện về các lĩnh vực, đặc biệt ở 2 lĩnh vực chính là vận động trị liệu và hoạt động trị liệu. Phương pháp điều trị hướng mục tiêu áp dụng lý thuyết học vận động, huấn luyện các nhiệm vụ cụ thể, có ý nghĩa với người bệnh trong cuộc sống hàng ngày của họ.2 Trên thế giới, phương pháp này đã chứng minh tính hiệu quả và được khuyến nghị sử dụng cho trẻ bại não, nhưng chưa được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam.3–8
Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu: Đánh giá kết quả vận động trị liệu và hoạt động trị liệu cho trẻ bại não thể co cứng dưới 6 tuổi bằng phương pháp điều trị hướng mục tiêu.

Kết quả vận động trị liệu và hoạt động trị liệu cho trẻ bại não thể co cứng dưới 6 tuổi bằng phương pháp điều trị hướng mục tiêu

Leave a Comment