KHảO SáT CáC TRƯờNG HợP Có HBsAg DƯƠNG TíNH SAU KHI CHíCH NGừA VắC XIN VIÊM GAN B r-HBvaxở TRẻ EM TạI TRà VINH

KHảO SáT CáC TRƯờNG HợP Có HBsAg DƯƠNG TíNH SAU KHI CHíCH NGừA VắC XIN VIÊM GAN B r-HBvaxở TRẻ EM TạI TRà VINH

KHảO SáT CáC TRƯờNG HợP Có HBsAg DƯƠNG TíNH SAU KHI CHíCH NGừA VắC XIN VIÊM GAN B r-HBvaxở TRẻ EM TạI TRà VINH

Phan Hùng Việt -Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh
TóM TắT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ có HBsAg (+) và các yếu tố có liên quan sau khi chích ngừa vắc xin viêm gan B r-HBvax ở trẻ 1 năm tuổi tại Trà Vinh. 
Phương pháp: Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu, thực hiện tại Trà Vinh từ tháng  7năm 2008 đếntháng 10 năm  2009  ở 241  trẻ  sau  sinh  khỏe  mạnh,  đủ  tháng được chích ngừa vắc xin r-HBvax theo lịch chích 0, 2, 4 tháng vàđược xét nghiệm HBsAg ở thời điểm 1 nămtuổi.
Kết quả: 241 trẻ đã được xét nghiệm trong đó có 9 trẻ có HBsAg (+) chiếm tỷ lệ 5,5% trong đó 8/9 trẻ sinh từ mẹ có HBeAg (+) và 1/9 trẻ sinh từ mẹ có HBeAg (-). Hiệu quả của r-HBvax ở trẻ sinh từ mẹ có HBeAg (+) là 89%.Các yếu tố nguy cơ đối với trẻ có HBsAg (+) là HBeAg/mẹ dương tính, men gan/mẹ tăng và thời điểm chích  r-HBvax liều đầu tiên sau sinh chậm trễ.
Kết luận: Tỷ lệ trẻ có HBsAg (+) sau chích ngừa là 3,7%, chủ yếu là trẻ sinh từ mẹ có HBeAg (+).  Để giảm tỷ lệ này,  nên sử dụng liều vắc xin  đầu tiên sau sinh càng sớm càng tốt.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment