Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của estrogen và progestin trong điều trị rong kinh – rong huyết tuổi trẻ ở bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của estrogen và progestin trong điều trị rong kinh – rong huyết tuổi trẻ ở bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của estrogen và progestin trong điều trị rong kinh – rong huyết tuổi trẻ ở bệnh viện phụ sản trung ương

RADSAPHO BUA SAYKHAM
NGUYỄN VIẾT TIẾN
TÓM TẮT
Với mục đích làm cải thiện nghiên cứu kết quả điều trị rong  kinh  –  rong  huyết  bằng  hormon  Estrogen  và Progestin,  các  tác  giả  đã  thử  sử  dụng  Estrol,  Estradiol, Estriol liều thấp sớm từ đầu vòng kinh. Các kết quả cho thấy với phương pháp sử dụng Estrol, Estradiol, Estriol này, các tỷ lệ phát triển mạc tử cung, chỉ số cổ tử cung và cầm máu trong điều trị rong kinh  – rong huyết đều đã cao hơn có ý nghĩa so với phương pháp không dùng Estrol, Estradiol, Estriol với p từ < 0,01 đến 0,001
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  Nguyễn  Viết  Tiến  (2003),”Kích  thích  buồng trứng”,”Tình hình ứng dụng một số phương pháp HTSS tại Viện  BVBMVTSS”,  Chẩn  đoán  và  điều  trị  vô  sinh,  Viện BVBMVTSS, NXB Y học, tr 203 – 216.
2.  Nguyễn  Viết  Tiến  (2004),”Tác  dụng  của  Estrogen và  Progestin  trong  điều  trị  rong  kinh  –  rong  huyết  tuổi trẻ”, Luận án tiến sỹ y học.
3.  Nguyễn  Viết  Tiến  (2008),”Nghiên  cứu  ứng  dụng một số kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị vô sinh ở Việt Nam.
4.  Cao  Ngọc  Thành  (2001),”Kích  thích  phóng  noãn trong điều trị vô sinh
5.  Vương  Thị  Ngọc  Lan  (1999),”Nguyên  lý  sự KTBT”,”Theo dõi sự phát triển nang noãn”,  Vô sinh và kỹ thuật HTSS, NXB TP.HCM. tr 161-162; 167-171.
6.  Phạm  Thị  Minh  Đức  (2001),  Chương”Sinh  lý  nội tiết” và chương”Sinh lý sinh sản”, Sinh lý học tập II. NXB y học. tr 52-62, 135-144

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment