Nghiên cứu hiệu quả của liệu pháp lọc máu liên tục trong viêm tụy cấp nặng

Nghiên cứu hiệu quả của liệu pháp lọc máu liên tục trong viêm tụy cấp nặng

Nghiên cứu hiệu quả của liệu pháp lọc máu liên tục trong viêm tụy cấp nặng

VŨ ĐỨC ĐỊNH, ĐỖ TẤT CƯỜNG, NGUYỄN GIA BÌNH
TÓM TẮT
Trong  4  năm  (2006  –  2010),  chúng  tôi  đã  tiến  hành nghiên cứu về hiệu quả của phương pháp LMLT đường tĩnh 
–  tĩnh mạch ở bệnh nhân VTC nặng. 116 bệnh nhân được chia làm 2 nhóm: nhóm được  LMLT gồm 59  BN và  nhóm không LMLT gồm 57 BN. Kết quả cho thấy ở nhóm BN VTC nặng được LMLT, các chỉ số mạch,  huyết áp TB, nhịp thở, lượng nước tiểu ổn định hơn, áp lực ổ bụng, điểm SOFA, IL 
–  2, IL – 6, IL – 8 giảm nhanh hơn so với nhóm BN không LMLT (p < 0,05). Tỷ lệ tử vong ở nhóm BN VTC nặng được LMLT cũng thấp hơn so với tỷ lệ tử vong ở nhóm BN VTC nặng không LMLT (10,2% so với 24,6%, p = 0,04).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment