Khảo sát sự thay đổi nồng độ HCV core antigen ở người bệnh viêm gan C được điều trị thuốc DAAs tại trung tâm Bệnh Nhiệt đới, bệnh viện Bạch Mai

Khảo sát sự thay đổi nồng độ HCV core antigen ở người bệnh viêm gan C được điều trị thuốc DAAs tại trung tâm Bệnh Nhiệt đới, bệnh viện Bạch Mai [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  Khảo sát sự thay đổi nồng độ HCV core antigen ở người bệnh viêm gan C được điều trị thuốc DAAs tại trung tâm Bệnh Nhiệt đới, bệnh viện Bạch Mai
Authors:  Dương Thị, Hường
Advisor:  Bùi Vũ, Huy
Nguyễn Văn, Dũng
Keywords:  HCVcAg;HCV;Viêm gan C;DAAs
Issue Date:  20/10/2023
Abstract:  Sự thay đổi tải lượng HCV core antigen ở người bệnh viêm gan vi rút C trước và sau điều trị các thuốc DAAs:Trong quá trình điều trị phác đồ DAA, cũng như tải lượng HCV RNA, nồng độ HCVcAg thay đổi rõ rệt. Trước điều trị, nồng độ HCVcAg trung bình là 5576,4 ± 4440,7 fmol/L, nồng độ HCVcAg >1000 – 10000 fmol/L chiếm tỷ lệ 66,7%, chỉ có 6,1% có nồng độ HCVcAg ≤100 fmol/L, nồng độ HCVcAg thay đổi trong quá trình điều trị các thuốc DAA, HCVcAg giảm mạnh tại thời điểm điều trị 4 tuần (93,3% âm tính) và 100% âm tính tuần điều trị thứ 12 và sau điều trị 3 – 6 tháng. Sự thay đổi nồng độ HCVcAg không có sự khác biệt giữa nhóm điều trị SOF/VEL và nhóm các thuốc DAAs khác.
Mối tương quan giữa nồng độ HCV core antigen với tải lượng HCV RNA và các xét nghiệm sinh hóa, huyết học: HCVcAg có giá trị cao như một dấu hiệu đáng tin cậy để chẩn đoán nhiễm HCV hoạt động cũng như theo dõi đáp ứng điều trị trong quá trình điều trị DAAs. Có mối tương quan chặt chẽ giữa nồng độ HCVcAg và tải lượng HCV RNA tại các thời điểm trước điều trị và điều trị 4 tuần với giá trị r = 0,637 và r = 0,469. Chúng tôi thu được phương trình hồi quy tuyến tính giữa nồng độ HCVcAg và tải lượng HCV RNA trước điều trị: HCVcAg = 3331,8 * HCV RNA – 15179,8. Có mối tương quan tốt giữa nồng độ HCVcAg và tải lượng HCV RNA đặc biệt là ở nhóm có tải lượng HCV RNA < 200.000 IU/mL với r = 0,959 (p<0,05). So với xét nghiệm HCV RNA là tiêu chuẩn vàng, HCVcAg có độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị chẩn đoán âm tính cao. Không có mối tương quan giữa HCVcAg với các đặc điểm: tuổi, giới cũng như các chỉ số sinh hóa, huyết học khác.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment