KHẢO SÁT TỈ LỆ CÁC TỔN THƯƠNG TIRADS 3, TIRADS 4 TRÊN SIÊU ÂM ĐƯỢC CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ VÀ PHẪU THUẬT

KHẢO SÁT TỈ LỆ CÁC TỔN THƯƠNG TIRADS 3, TIRADS 4 TRÊN SIÊU ÂM ĐƯỢC CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ VÀ PHẪU THUẬT

KHẢO SÁT TỈ LỆ CÁC TỔN THƯƠNG TIRADS 3, TIRADS 4 TRÊN SIÊU ÂM ĐƯỢC CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ VÀ PHẪU THUẬT
Lưu Đức Tùng2, Dương Thị Thúy Vy1,2, Phạm Văn Hùng1,400-405
Vũ Thị Phương Thảo1, Phạm Thị Như Diễm2, Đoàn Thị Phương Thảo1,2

Đặt vấn đề: Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ đóng vai trò thiết yếu trong đánh giá nhân tuyến giáp. Tỉ lệ chỉ định chọc hút tế bào bằng kim nhỏ ở các tổn thương TIRADS 3 và TIRADS 4 và tỉ lệ bệnh nhân được phẫu thuật như thế nào?
Mục tiêu: nghiên cứu này với mục đích xác định tỉ lệ giữa TIRADS 3 và TIRADS 4 được làm chọc hút tế bào bằng kim nhỏ cũng như xác định tỷ lệ bệnh nhân được phẫu thuật và tỉ lệ nhân giáp ác tính thực sự trên mô bệnh học.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, chọn mẫu có chủ đích các nhân giáp được chẩn đoán là TIRADS 3, TIRADS 4 có kết quả tế bào học theo phân loại Bethesda 2017 và kết quả mô bệnh học nếu được phẫu thuật từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020.
Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có tổn thương nhân giáp TIRADS 4 được làm chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (56,58%) cao hơn TIRADS 3 (43,43%). Trong đó, nhóm II theo phân loại Bethesda chiếm đa số (66,45%). Trong 152 nhân giáp có 18 nhân giáp được phẫu thuật (chiếm 11,9%). Trong đó, có 14 nhân giáp (9,3%) ác tính trên mô bệnh học và carcinôm tuyến giáp dạng nhú chiếm 92,86%.
Kết luận: TIRADS 3 được làm FNA khá cao khi so sánh với nhóm TIRADS 4 được làm FNA.
Phần lớn là các tổn thương lành tính theo phân loại Bethesda. 11,9% nhân giáp được phẫu thuật nhưng chỉ có 9,3% nhân giáp là ác tính trên kết quả mô bệnh học với chẩn đoán chủ yếu là carcinôm tuyến giáp dạng nhú.

KHẢO SÁT TỈ LỆ CÁC TỔN THƯƠNG TIRADS 3, TIRADS 4 TRÊN SIÊU ÂM ĐƯỢC CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ VÀ PHẪU THUẬT

Leave a Comment