Kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản của sinh viên trường Đại học Thăng Long

Kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản của sinh viên trường Đại học Thăng Long

Kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản của sinh viên trường Đại học Thăng Long năm 2017 và một số yếu tố liên quan
Tác giả: Phạm Thị Tâm, Nguyễn Bạch Ngọc
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được thực hiện ở 600 sinh viên Trường Đại học Thăng Long nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan đến thực hành về sức khỏe sinh sản của sinh viên. Kết quả cho thấy tỷ lệ sinh viên có kiến thức tốt về sức khỏe sinh sản là 77,2%, có thái độ đạt về sức khỏe sinh sản là 58,2% và 22% sinh viên đã quan hệ tình dục. 74,8% sinh viên quan hệ tình dục lần đầu ở lứa tuổi 16 -19. 95% sinh viên quan hệ tình dục lần đầu là do tự nguyện hoặc bị thuyết phục. Khi quan hệ tình dục, chỉ có 52,7% sinh viên thường xuyên sử dụng biện pháp tránh thai, đặc biệt có 22,9% sinh viên không bao giờ sử dụng các biện pháp tránh thai. Nghiên cứu đã xác định được một số yếu tố liên quan theo giới (OR=1,38; p < 0,13) và cấp học (OR= 2,04; p<0,001) với kiến thức; giới (OR= 1,79, p <0,002) và cấp học (OR= 1,67; p<0,001) với thái độ về sức khỏe sinh sản. Về thực hành sức khỏe sinh sản, nam sinh viên có mong muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân cao gấp 3 lần nữ sinh viên (p<0,001); sinh viên năm thứ 4 có mong muốn quan hệ tình dục cao hơn sinh viên năm thứ nhất 1,6 lần (p<0,05). Những sinh viên có kiến thức và thái độ tốt và đã quan hệ tình dục cao gấp 1,7 – 2 lần so với sinh viên có kiến thức và thái độ chưa tốt.

 

Kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản của sinh viên trường Đại học Thăng Long

Leave a Comment