Lỗi & Sai sót thường gặp trong chẩn đoán hình ảnh, ấn bản 2020

Lỗi & Sai sót thường gặp trong chẩn đoán hình ảnh, ấn bản 2020

Lỗi & Sai sót thường gặp trong chẩn đoán hình ảnh, ấn bản 2020.Cuốn sách này cung cấp một hướng dẫn kỹ lưỡng, rõ ràng và thực tế để xác định, ngăn ngừa và sửa chữa bất kỳ lỗi hoặc sai lệch nào có thể phát sinh trong quá trình giải thích và báo cáo hình ảnh y tế. Nó kết hợp thông tin và hiểu biết sâu sắc từ các lĩnh vực X quang, lý thuyết chuyên môn, tâm lý học nhận thức và thực tiễn học tập nâng cao với kinh nghiệm lâm sàng (X quang) đáng kể của tác giả. Ngoài ra, cuốn sách còn có Phần giảng dạy về các trường hợp mô phỏng các tình huống trong thế giới thực, mang đến cho độc giả cơ hội thực hành những gì họ vừa học được.

Mục đích của cuốn sách là cung cấp cho độc giả những thông tin và chiến lược thiết yếu, và chỉ ra những thiếu sót của hệ thống giáo dục X quang hiện nay, nhằm giảm thiểu sự xuất hiện và tác động lâm sàng của lỗi trong hình ảnh bằng cách cung cấp giáo dục và đào tạo phù hợp cho chuyên gia hình ảnh.

Nó cung cấp một hướng dẫn có giá trị cho các bác sĩ X quang chẩn đoán và tất cả các chuyên gia hình ảnh khác, cho dù trong đào tạo hoặc trong thực hành. Mặc dù trọng tâm chính là chụp cắt lớp điện toán và cộng hưởng từ, các nguyên tắc chung được áp dụng cho tất cả các phương thức hình ảnh thông thường.

Lỗi & Sai sót thường gặp trong chẩn đoán hình ảnh, ấn bản 2020
Book Title
Errors in Imaging
Authors
Haris Chrysikopoulos
Copyright
2020

Lỗi & Sai sót thường gặp trong chẩn đoán hình ảnh, ấn bản 2020

Leave a Comment