Mô bệnh học và siêu cấu trúc niêm mạc dạ dày ở bệnh nhân loét tá tràng sau điều trị CBS

Mô bệnh học và siêu cấu trúc niêm mạc dạ dày ở bệnh nhân loét tá tràng sau điều trị CBS

Tên bài báo:Mô bệnh học và siêu cấu trúc niêm mạc dạ dày ở bệnh nhân loét tá tràng sau điều trị CBS (TRYMO) kết hợp với amoxicilline và metronidazole

Tác giả:    Trần Văn Hợp, Tạ Long, Trịnh Tuấn Dũng, Võ Minh Đạo, Phan Quốc Hoàn, Lê Đình Roanh, Nguyễn Kim Giao

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1996    Số:    10    Tập:    327    Trang:    44-48

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 30 bệnh nhân (BN) loét tá tràng đã điều trị liền sẹo tuổi từ 26 đến 67, 22 nam và 8 nữ, tại Viện Quân Y 108. Trước và sau đợt điều trị TAM một tháng mức độ viêm niêm mạc dạ dày mạn tính, dị sản, loạn sản hầu như không có sự thay đổi, mức độ hoạt động của viêm sau điều trị giảm rõ rệt, thể không hoạt động và hoạt động nhẹ chiếm 70%, hoạt động nặng 3,3% so với 13,3% và 46% trước điều trị; tỷ lệ HP sau điều trị đạt 80%. Theo dõi sau điều trị: tái phát trong vòng 6 tháng 6,7%, 12 tháng 13,4%; những trường hợp HP còn dương tính loét tái phát 50% vào các tháng thứ 3, 6 và 8, chỉ có 1/24 HP âm tính, loét tái phát 4,2% vào tháng thứ 12; trên mô bệnh học niêm mạc dạ dày, những BN loét tái phát đều ở thể viêm mạn tính hoạt động vừa và nặng; viêm teo vừa và nặng không hồi phục. Trên siêu cấu trúc, tổn thương của tế bào có liên quan với mức độ nhiễm HP. Sau điều trị diệt sạch HP, tế bào biểu mô được tái tạo và hồi phục hoàn toàn.

Mô bệnh học và siêu cấu trúc niêm mạc dạ dày ở bệnh nhân loét tá tràng sau điều trị CBS

Leave a Comment