Nội Tim mạch-Giáo trình minh họa, toàn tập, 2E

Nội Tim mạch-Giáo trình minh họa, toàn tập, 2E

Nội Tim mạch-Giáo trình minh họa, toàn tập, 2E.là ấn bản mới nhất của cuốn sách giáo khoa có thẩm quyền và uy tín, bao gồm hai tập, phiên bản mới với sự cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực tim mạch. Ấn bản này do các giáo sư của Trường Y khoa Carver, Iowa và Đại học California, San Francisco biên soạn.
Cuốn sách này bao gồm 120 chương và 15 phần. Bốn phần đầu tiên bao gồm tim mạch cơ bản, Dược lý học tim mạch, chẩn đoán, và điện sinh lý học.
Các phần tiếp theo bao gồm các nhóm bệnh và các điều kiện bệnh lý, bao gồm các bệnh mạch máu, suy tim, bệnh cơ tim và tim ngoài tim, bệnh mạch vành, bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh, và rối loạn chức năng tim.

Mỗi phần kết hợp các tiến bộ mới và chẩn đoán và điều trị từng bước một. Các phần cuối của cuốn sách bao gồm các vấn đề hiện tại về tim mạch, các chiến lược phòng ngừa các bệnh tim khác nhau, và phần cuối cùng về các khái niệm đang phát triển.
Sách bao gồm rất nhiều hình ảnh và hình minh họa, phiên bản mới này được tăng cường bởi 1600 hình ảnh màu và minh họa và một DVD kèm theo.

Cuốn sách này sẽ là tham khảo toàn diện nhưng súc tích, cập nhật, có thẩm quyền từ các chuyên gia tim mạch hàng đầu thế giới, trực quan với rất nhiều hình ảnh và minh họa, chắc chắn là tham khảo lý tưởng và có thẩm quyền nhất trong lĩnh vực tim mạch dành cho các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, bác sĩ nội khoa, nội trú và các học viên đại học cũng như sau đại học.

TRÍCH DẪN
Cardiology: An Illustrated Textbook 2nd edition
Kanu Chatterice, Mark Anderson, Donald Heistad, Richard E Kerber
ISBN-10: 9789352500093
Author: Barry London
Publisher: Jaypee Medical Ltd
Publication date: 2017-09-30
Edition: 2nd ed.
Language: English
Pages: 2200
$36074

Nội Tim mạch – Giáo trình minh họa, toàn tập, 2E

Leave a Comment