MÔ Tả THựC TRạNG CÔNG TáC LIÊN KếT ĐặT MáY CHụP C.T SCANNER CủA MộT Số BệNH VIệN ở PHíA BắC

MÔ Tả THựC TRạNG CÔNG TáC LIÊN KếT ĐặT MáY CHụP C.T SCANNER CủA MộT Số BệNH VIệN ở PHíA BắC

MÔ Tả THựC TRạNG CÔNG TáC LIÊN KếT ĐặT MáY CHụP C.T SCANNER CủA MộT Số BệNH VIệN ở PHíA BắC VớI CÔNG TY Cổ PHầN KINH DOANH Và CHO THUÊ THIếTBị Y Tế (MBH)
Nguyễn Văn Lợi -Công ty MBH Việt Nam
Vũ Xuân Phú – Bệnh viện Phổi Trung ương
TóM TắT
Thực  hiện  chủ  trương  xã  hội  hóa  trong  y  tế  của  Nhà nước,  các  bệnh  viện  đã  huy  động  vốn  bằng  nhiều  nguồn nhằm trang bị những thiết bị, máy móc hiện đại vàđắt tiền, nâng  cao chất lượng khám chữa  bệnh, tuy nhiên  hiệu quả vẫn còn nhiều hạn chế. Với mục tiêu mô tả thực trạng và tác động của liên kết đặt máy C.T, đối tượng nghiên cứu là các bệnh  viện Gang  Thép Thái Nguyên, Đa khoa  Bắc Kạn và Phố Nối-Hưng Yên. Thời gian nghiên cứu từ 2 –7/2010. Kết quả mô tả thực trạng công tác liên doanh liên kết: cấu hình hệ thống máy, mục đích các BV LDLK, cung ứng dịch vụ, lợi ích của bệnh viện, và những tác động của nó đối với bệnh viện, doanh nghiệp và người bệnh
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment