MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG GAN Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI LỚN

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG GAN Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI LỚN

 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG GAN Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI LỚN

Hoàng Vũ Hùng*; Đỗ Thị Lệ Quyên*
TÓM TẮT
Nghiên  cứu  120  bệnh  nhân  (BN)  sốt  xuất  huyết  Dengue  (SXHD)  được  điều  trị  tại  Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2013. Kết quả cho thấy: tổnthương gan hay gặp nhất là đau vùng gan (26,67%) và gan to (18,33%); không có BN nào vàng 
mắt, vàng da. Hoạt độ transaminases tăng rõ rệt: AST tăng mức độ nhẹ (68,3%), mức độ trung bình 14,2%, mức độ  nặng 8,3%; ALT với mức độ  tương  ứng là 56,7%,14,2% và 2,5%. 10/120 BN  (8,33%)  giảm  protein  máu;  14,16%  giảm  albumin;  20,9%  giảm  PT;  37,5%  tăng  APTT  và 1,67% giảm fibrinogen huyết thanh

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment