Một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh chụp não cắt lớp vi tính (CT scan) của chảy máu não

Một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh chụp não cắt lớp vi tính (CT scan) của chảy máu não

Tên bài báo:Một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh chụp não cắt lớp vi tính (CT scan) của chảy máu não

Tác giả:    Nguyễn Liên Hương, Hoàng Đức Kiệt

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1996    Số:    9    Tập:    208    Trang:    25-29

Tóm tắt:    

Hồi cứu và tiến cứu 70 bệnh án chảy máu não (62 nam, 8 nữ, từ 25-85 tuổi), điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị và Trung ương Quân đội 108 từ năm 1993-1995. Kết quả: vị trí chảy máu thể vân 38,6%; thuỳ 20%; đồi thị 18,64%; thân não 7,1%; não thất 7,1%; chảy máu lớn đồi thị thể vân 5,7%; tiểu não 2,86%. Tỷ lệ tử vong chiếm 18,6%,chủ yếu do các chảy máu lớn, chảy máu não thất tiên phát, chảy máu thùy thể tiến triển cấp và bán cấp. Các yếu tố có liên quan đến tử vong gồm: glassgow <6 điểm hoặc giảm dần, có biểu hiện chèn ép thân não hoặc đe dọa tụt kẹt não. Kích thước máu tụ trên Ctscan: thùy >5cm, thể vân 4-6cm, đồi thị >4cm; máu tụ đa hình hoặc tỷ trọng không đều; số lượng máu trong não thất; tình trạng choán chỗ. Chảy máu não thất tiên phát hay thứ phát không khẳng định tiên lượng xấu như quan niệm cổ điển.

Một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh chụp não cắt lớp vi tính (CT Scan) của chảy máu não

Leave a Comment