MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SỞI TẠI HÀ NỘI NĂM 2018

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SỞI TẠI HÀ NỘI NĂM 2018

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SỞI TẠI HÀ NỘI NĂM 2018
SOME RELATED FACTORS WITH MEASLES IN HANOI 2018
Tác giả: Chu Thị Phúc, Hoàng Thị Hải Vân, Đào Hữu Thân, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Đặng Thị Kim Hạnh, Nguyễn Nhật Cảm
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang về đặc điểm bệnh sởi tại Hà Nội năm 2018 nhằm tìm hiểu một số yếu tố liên quan với mắc sởi để giúp cho công tác phòng chống dịch tại Hà Nội trong những năm tiếp theo. Phân tích 571 trường hợp mắc sởi xác định, và 148 trường hợp sốt phát ban không phải là sởi, kết quả cho thấy các yếu tố làm tăng khả năng mắc sởi bao gồm các đối tượng không tiêm vắc xin phòng sởi (OR hiệu chỉnh: 4,7; (2,7-7,2)); tiêm chủng không đầy đủ (OR hiệu chỉnh=3,7 (1,7-8,1)), tiếp xúc với trường hợp sốt phát ban nghi sởi trước đó (OR hiệu chỉnh: 2,1 (1,2 -3,8)), có tiền sử nhập viện trước đó (OR hiệu chỉnh: 6,5 (1,3-31,9)) và sinh sống tại khu vực nội thành (OR hiệu chỉnh: 2,1 (1,01 – 4,6)). Để làm giảm nguy cơ mắc sởi cần phải tăng tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin sởi, phát hiện sớm các trường hợp nghi bệnh nhằm cách ly triệt để và đặc biệt phải kiểm soát tốt lây chéo trong bệnh viện

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SỞI TẠI HÀ NỘI NĂM 2018

Leave a Comment