MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM TOXOCARA spp.Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 (2012 – 2013)

MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM TOXOCARA spp.Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 (2012 – 2013)

 MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM TOXOCARA spp.Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 (2012 – 2013)

Lê Trần Anh*; Nguyễn Thị Nga**; Nguyễn Khắc Lực*
TÓM TẮT
Toxocara  spp.  là  giun  đũa  của  động  vật,  người  thường  nhiễm  ấu  trùng  giun  đũa  chó (Toxocara canis) và giun đũa mèo (Toxocara cati). Mục tiêu: xác định một số  yếu tố  nguy cơ nhiễm  Toxocara  spp. Phương pháp: nghiên cứu bệnh chứng trên 106 bệnh nhân (BN)  nhiễm và 129 người không nhiễm  Toxocara  spp.  đến khám và điều trị  tại Bệnh viện Quân y 103 từ 9  –  2012 đến 3  –  2013. Kết quả: nhiễm  Toxocara  spp. có thể  gặp  trên  người  ở  mọi tuổi, giới, nghề  nghiệp, trình độ  học vấn, sống  ở  nông thôn, thành thị  hay miền núi, hải đảo.  Các yếu tố rửa tay trước khi ăn (OR = 0,64; CI 95% 0,37 – 1,12), rửa tay sau khi tiếp xúc với chó mèo (OR = 0,94; CI 95% 0,56  –  1,58), rửa hoa quả  hay gọt vỏ  trước khi ăn (OR = 1,53; CI 95% 0,90 -2,60) không ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm Toxocara spp. Ăn rau sống, thịt sống không phải là yếu tố  nguy cơ nhiễm Toxocara spp. (OR = 1,56;  CI 95% 0,89 –  2,74 và OR = 1,33, CI 95% 0,78  -2,27). Tiếp xúc với đất làm tăng tỷ lệ nhiễm Toxocara spp.2,24 lần (CI 95% 1,28 – 3,92)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment