MỘT TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH CASTLEMAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN 103 VÀ HỒI CỨU Y VĂN

MỘT TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH CASTLEMAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN 103 VÀ HỒI CỨU Y VĂN

 MỘT TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH CASTLEMAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN 103 VÀ HỒI CỨU Y VĂN

Nguyễn Văn Bằng*; Nguyễn Hoàng Thanh*
TÓM TẮT
Bệnh  Castlenman là một bệnh tăng sản lành tính của hạch lympho. Bệnh biểu hiện có 2 thể: thể mạch máu –  hyalin và thể  tương bào. Thể  mạch máu –  hyalin hóa biểu hiện nổi bật là nang hyalin hóa  nhỏ tăng sinh và phát triển mạch máu giữa các nang; thể tương bào biểu hiện các trung tâm mầm tăng 
sản, bao quanh bởi tương bào, có hình  ảnh tăng sản mạch máu hyalin hóa. Thể  mạch máu  –  hyalin hóa ở một vị trí; thể tương bào thường ở nhiều vị trí và là bệnh hệ thống. Thể tương bào chiếm khoảng 10 – 20% tất cả trường hợp.
Chúng tôi trình bày một bệnh nhân nam 45 tuổi mắc bệnh Castleman thể tương bào có biểu hiện lâm sàng thể  đa tổn thương, với các triệu chứng: hạch to, sốt, thiếu máu, ra mồ  hôi trộm, lách to, đau xương khớp, gày sút  cân. Trong điều trị, sau phẫu thuật, điều trị  hóa chất theo phác đồ  CHOP bước đầu cho đáp ứng tốt

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment