Netter Hóa sinh lâm sàng Căn bản

Netter Hóa sinh lâm sàng Căn bản

Netter Hóa sinh lâm sàng Căn bản. Được cộng tác bởi các chuyên gia hàng đầu, cung cấp sự hiểu biết từng bước về các khái niệm hóa sinh và ứng dụng lâm sàng, các biểu đồ tóm tắt giúp bạn nắm bắt các khái niệm chính nhanh chóng, và các câu hỏi cuối từng chương giúp bạn tăng cường kiến thức.
Sách cung cấp một cách tiếp cận trực quan, thân thiện đến những khu vực thử thách trong hóa sinh.

+ Tích hợp các khía cạnh lâm sàng trong suốt cuốn sách, đưa ý nghĩa và bối cảnh áp dụng của hóa sinh.
+ Miêu tả sinh động các quá trình hóa sinh, bằng các hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ được trích xuất từ bộ sưu tập của họa sĩ nổi tiếng Frank Netter, bắc cầu khoa học cơ bản tới thực hành lâm sàng.

Tiêu đề Netter Hóa sinh lâm sàng Căn bản của phiên bản ebook cũng giúp tăng cường khả năng học tập trực tuyến dành cho các bạn sinh viên.

Cách trình bày ngắn gọn, tập trung vào ứng dụng lâm sàng với nhiều hình ảnh minh họa đẹp mắt, Netter Hóa sinh căn bản được biên soạn bởi tiến sĩ Peter Ronner, là lựa chọn hoàn hảo giúp bạn hiểu các kiến thức căn bản về hóa sinh lâm sàng.

TRÍCH DẪN
Netter’s Essential Biochemistry, 1e (Netter Basic Science) 1 Pap/Psc Edition
by Peter Ronner PhD (Author)
List Price: $59.99
Series: Netter Basic Science
Paperback: 496 pages
Publisher: Elsevier; 1 Pap/Psc edition (February 1, 2017)
Language: English

Netter Hóa sinh lâm sàng Căn bản

Leave a Comment