Tác dụng điều trị tại chỗ vết bỏng do nhiệt bằng thuốc madhuxin

Tác dụng điều trị tại chỗ vết bỏng do nhiệt bằng thuốc madhuxin

Tên bài báo:Tác dụng điều trị tại chỗ vết bỏng do nhiệt bằng thuốc madhuxin

Tác giả:    Nguyễn Gia Tiến, Phạm Gia Khánh, Nguyễn Đình Bảng

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1997    Số:    11    Tập:    342    Trang:    36-41

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 77 bệnh nhân (BN) (49 nam, 28 nữ) bị bỏng do nhiệt từ 5/1994-11/1996 tại Viện Bỏng Quốc gia (VBQG). Trên một BN được đắp thuốc nghiên cứu A là Maduxin do VBQG sản xuất từ lá cây sến và thuốc chứng B là băng dính ZnO của Thuỵ Điển. Kết quả: toàn thân không thấy triệu chứng mẩn ngứa, phản ứng với thuốc đắp tại chỗ, chức năng các cơ quan nội tạng bình thường; thuốc Maduxin: có tác dụng ức chế vi khuẩn ở tại chỗ vết bỏng nông tương đương với băng dính ZnO, có tác dụng chống viêm và kích thích tái tạo phục hồi mô mới ở vết bỏng tương đương với băng dính ZnO.

Tác dụng điều trị tại chỗ vết bỏng do nhiệt bằng thuốc MADHUXIN

Leave a Comment