NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG Ở PHỤ NỮ MANG THAI BÌNH THƯỜNG VÀ TIỀN SẢN GIẬT

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG Ở PHỤ NỮ MANG THAI BÌNH THƯỜNG VÀ TIỀN SẢN GIẬT

 NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG Ở PHỤ NỮ MANG THAI BÌNH THƯỜNG VÀ TIỀN SẢN GIẬT

Lê Hoàng Oanh*; Đinh Thị Thu Hương **
Phạm Nguyên Sơn*** ; Nguyễn  Thị Minh Tâm****
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá biến đổi suy  chức năng tâm trương  (CNTTr) thất trái ở phụ  nữ mang thai bị tiền sản giật (nhóm TSG). 86 phụ nữ có thai được chẩn đoán TSG theo tiêu chuẩn của Hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ và 104 phụ nữ mang thai bình thường (MTBT) khỏe mạnh ở kỳ 3 tháng cuối có cùng độ tuổi thai  được siêu âm Doppler  tim.  Chẩn đoán suy CNTTr thất trái dựa vào vận tốc sóng e′ thành bên (Ve′ < 10 cm/s) và phân loại suy CNTTr theo Hội  Siêu âm  Tim Hoa Kỳ (ASE – 2009). Kết quả cho thấy CNTTr suy giảm rõ rệt ở phụ nữ mang thai bị TSG

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment