NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ INTERLEUKINE-2 HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU ĐIỀU TRỊHÓA TẮC MẠCH QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ INTERLEUKINE-2 HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU ĐIỀU TRỊHÓA TẮC MẠCH QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ INTERLEUKINE-2 HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU ĐIỀU TRỊ HÓA TẮC MẠCH QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH 

VũMinh Thắng*; Dương Quang Huy* 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: đánh giá biến đổi nồng độInterleukine-2 (IL-2) huyết thanh ởbệnh nhân (BN) ung thư biểu  mô  (UTBM)  tế bào  gan  trước  và  sau  điều  trị hóa  tắc  mạch  qua  đường  động  mạch (TACE). Đối tượng và phương pháp: tiến cứu, mô tảcắt ngang 42 BN UTBM tếbào gan điều trị TACE tại Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 103, xét nghiệm IL-2 huyết thanh trước và sau điều trị1 tháng theo phương pháp hóa phát quang khuếch  đại enzym bằng hệthống Immulite 1.000.  Kết quả: sau 1 tháng  điều trịTACE, nồng  độIL-2 huyết thanh tăng rõ so với trước điều trị(416,0 ± 178,9 so với 352,5 ± 126,6 U/ml, p < 0,001), trong đó 50,0% BN đạt được mức  IL-2 > 391 U/ml. Nồng độIL-2 huyết thanh sau điều trịtăng hơn rõ so với trước điều trịtheo các 
phân nhóm  đặc  điểm u gan (kích thước, hình thái u) và giai  đoạn bệnh UTBM tế bào gan. 
Kết luận: IL-2 máu tăng cao vềgiá trịbình thường  ởBN UTBM tếbào gan sau  điều trịTACE, mức tăng liên quan đến kích thước, hình thái u và giai đoạn bệnh theo hệthống Barcelona. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment