NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ LACTAT DEHYDROGENASE, PROCALCITONIN HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ LACTAT DEHYDROGENASE, PROCALCITONIN HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP

 NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ LACTAT DEHYDROGENASE,  PROCALCITONIN HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP

Nguyễn Quang Duật*
*
; Phạm Quang Phú*
Phạm Cao Kỳ*; Diệp Hồng Kháng**
TÓM TẮT 
Trong viêm tụy cấp, nồng độ  LDH và PCT huyết thanh tăng cao có giá trị  trong tiên lượng bệnh. Qua nghiên cứu 43 bệnh nhân (BN) viêm tụy cấp (VTC), chúng tôi rút ra một số kết luận:
–  Nồng độ  LDH, PCT máu đều tăng ở  BN VTC với giá trị  trung bình của LDH là 343 ± 341,9 
IU/l và của PCT là 0,383 ± 0,299 ng/dl.
–  LDH, PCT tăng là dấu hiệu tiên lượng nặng cho VTC theo tiêu chuẩn Atlanta:  mức chẩn đoán VTC nặng của LDH là 239 U/l, của PCT là 0,327 ng/ml. Mức có ý nghĩa chẩn đoán của LDH, PCT theo AUC với phân độ VTC theo tiêu chuẩn Atlanta là 0,743 và 0,86

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment