NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN ĐỘ TAN CỦA PACLITAXEL ĐỂ BÀO CHẾ THUỐC TIÊM

NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN ĐỘ TAN CỦA PACLITAXEL ĐỂ BÀO CHẾ THUỐC TIÊM

 NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN ĐỘ TAN CỦA PACLITAXEL ĐỂ BÀO CHẾ THUỐC TIÊM

Lê Nguyễn Nguyệt Minh*; Nguyễn Thanh Hà**
Nguyễn Thiện Hải*; Lê Minh Trí*
TÓM TẮT
Thực hiện nghiên cứu với mục tiêu  cải thiện độ  tan của paclitaxel (PTX), để  bào chế  thuốc tiêm. Công thức thuốc tiêm pha truyền tĩnh mạch chứa PTX với hai dạng bào chế, dung dịch đậm đặc và bột  đông  khô,  được  xây  dựng  bằng  2  phương  pháp:  sử  dụng  chất  trung  gian  hòa  tan  (Kolliphor 
ELP®) và tạo phức với 2-hydroxyl propyl β cyclodextrin (HPβCD). Sự phân bố thuốc trên mô thỏ của dạng dung dịch đậm đặc gần tương tự thuốc đối chiếu stragen®. Trường hợp với thuốc bột đông khô cho thấy: nồng độ PTX trong huyết tương thấp hơn thuốc đối chiếu, nhưng nồng độ thuốc phân phối 
vào các mô cao hơn. Đánh giá sơ bộ độ ổn định cho thấy: 2 dạng chế phẩm đều đạt chỉ tiêu đặt ra

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment