NGHIÊN CứU ĐIềU TRị GãY XƯƠNG Gò Má CUNG TIếP BằNG NẹP VíT Tự TIÊUTạI BệNH VIệN RĂNG HàM MặT TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN CứU ĐIềU TRị GãY XƯƠNG Gò Má CUNG TIếP BằNG NẹP VíT Tự TIÊUTạI BệNH VIệN RĂNG HàM MặT TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN CứU ĐIềU TRị GãY XƯƠNG Gò Má CUNG TIếP BằNG NẹP VíT Tự TIÊUTạI BệNH VIệN RĂNG HàM MặT TRUNG ƯƠNG Và BệNH VIệN VIệT NAM  – CU BA

TRƯƠNG MẠNH DŨNG, NGUYỄN DANH TOẢN
TÓM TẮT
Mục tiêu:  Đánh giá kết quả ban đầu điều trị gãy xương gò má cung tiếp (GMCT) bằng nẹp vít tại Bệnh viện RHM Trung  Ương  Hà  Nội  và  Khoa  phẫu  thuật  hàm  mặt-  Bệnh viện Việt Nam-Cu ba-Hà Nội. 
Phương  pháp:  Nghiên  cứu  các  trường  hợp  gãy  xương GMCT  được  phẫu  thuật  bằng  nẹp  vít  tự  tiêu  với  kỹ  thuật chọn mẫu thuận tiện (9 ngườibệnh ) nhằm mô tả những đặc điểm dịch tễ học, loại nẹp tự tiêu dùng trong điều trị. 
Kết  quả:  Vị  trí  kết  xương  nhiều  nhất  là  trán-  gò  má 84,21%  tiếp  đến  là  gò má-  hàm  trên và  bờ dưới ổ mắt là 43,01%. Kết quả điều trị trước khi ra viện và sau 6 tuần đạt tốt, khá là 100%. Tỷ lệ có phản ứng mô mềm của nẹp vít tự tiêu loại PLA là 10,2%.
Kết luận: Nẹp vít loại PLA dùng để điều trị gãy xương GMCT có thể sử dụng rộng rãi, ít phản ứng phụ và ưu điểm nổi bật là không phải phẫu thuật lần hai, tuy nhiên giá thành còn cao
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  Lâm Ngọc ấn (1990),  “Một số ý kiến đề nghị  bổ xung tro ng cách phân loại gãy xương khối  mặt”,  Kỷ yếu công trình Thành phố Hồ Chí Minh, trang 44-46
2. Lâm Ngọc ấn và cộng sự (1994), “Chấn thương hàm mặt do  nguyên  nhân  thông  thường”,  Kỷ  yếu  công  trình  khoa  học 1975-1993, Viện RHM TP.HCM, trang 127- 131
3. Trương Mạnh Dũng (2002), Nghiên cứu lâm sàng và điều trị gãy xương gò má cung tiếp, Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại Học Y Hà Nội, trang 52-110
4. Lâm Huyền Trâm (1996),  Góp phần nghiên cứu điều trị gãy  xương  Gò  Má  bằng  phương  pháp  kết  hợp  xương  cố  định bằng chỉ thép, Luận văn tốt nghiệp Bác Sĩ nội trú, Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Chí Minh, trang 5 – 1 6
5. Trần Văn Trường, Trương Mạnh Dũng (1999), “Tình hình chấn  thương  Hàm  Mặt  tại  viện  RHM  Hà  Nội  trong  11  năm (1988-1998)”, Tạp chí Y Học Việt Nam, trang 71-80

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment