NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ BỘT CAO KHÔ TỎI ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ BỘT CAO KHÔ TỎI ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY

 NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ BỘT CAO KHÔ TỎI ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY

Vũ Bình Dương*; Nguyễn Trọng Điệp*
TÓM TẮT
Đã khảo sát các điều kiện thích hợp cho phun sấy cao khô tỏi đen gồm: tá dược hỗ trợ phun sấy: mltodextrin: aerosol (9:1) với tỷ  lệ  1:1 và nhiệt độ  phun sấy là 1400C; tỷ  lệ  chất rắn trong dịch phun sấy: 15%; tốc độ  cấp dịch: 50 ml/phút. Với các điều kiện đã khảo sát, bột cao khô tỏi đen thu được khô tơi, trơn chảy tốt, hiệu suất thu hồi hoạt chất và hiệu suất phun sấy lần lượt là: 91,60% và 86,06%.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment