Nghiên cứu độ chính xác của test urease nhanh tự tạo để chẩn đoán Helicobacter pylori

Nghiên cứu độ chính xác của test urease nhanh tự tạo để chẩn đoán Helicobacter pylori

Nghiên cứu độ chính xác của test urease nhanh tự tạo để chẩn đoán Helicobacter pylori 

Nguyễn Thúy Vinh, Đỗ Nguyệt ánh 
TóM TắT
Đề  tài  nghiên  cứu  được  tiến  hành  trên  150  bệnh nhân  soi dạ dày (92 nam và 58 nữ; tuổi trung bình là 54,5? ?12,4). Các bệnh nhân đều được lấy sinh thiết để làm test urease  nhanh (TUN)  bằng  thuốc thử  tự pha chế, Pyloritek (của M?) và mô bệnh học để chẩn đoán Helicobacter pylori. Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán Hp dương tính hoặc âm tính nếu Pyloritek và phương pháp mô bệnh học đều thống nhất. Độ nhạy của thuốc thử tự pha chế của chúng tôi là 98,1% (95% CI: 96,6-99,5%) và độ đặc hiệu là 92,2%. (95% CI: 89,3 –95,1%). Giá trị tiên lượng dương tính 96,2% (95% CI: 94,1 –98,3%) và giá trị tiên lượng âm tính là 95,9% (95% CI: 93,8  –98,1%).
Tóm lại: Test urease nhanh tự pha chế của chúng tôi có thể chẩn đoán nhanh, chính xác sự nhiễm Hp, giúp cho các bác sỹ có hướng điều trị bệnh nhân đúng đắn ngay sau khi soi. Thuốc thử của chúng tôi dễ pha chế, có độ nhạy và độ đặc hiệu cao lại ít tốn kém, có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử hiện nay
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment