NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỐI ĐỔI CẤU TRÚC THÙY TRÁN VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỐI ĐỔI CẤU TRÚC THÙY TRÁN VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỐI ĐỔI CẤU TRÚC THÙY TRÁN VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan giữa biến đổi cấu trúc thùy trán trên phim MRI sọ não với một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân (BN) nghiện rượu mạn tính. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang trên 30 BN nghiện rượu mạn tính được điều trị nội trú tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103, từ tháng 4/2021 – 3/2022. Chụp MRI sọ não cho 30 BN nghiện rượu mạn tính và phân tích hình ảnh bằng phần mềm FreeSurfer 6.0. Kết quả: Có mối liên quan giữa số năm sử dụng rượu và sự thay đổi thể tích chất xám thùy trán bên phải. Có mối liên quan giữa sự xuất hiện triệu chứng loạn thần với sự thay đổi thể tích chất xám thùy trán bên trái, thể tích chất xám và chất trắng hồi trán dưới hai bên. Có mối liên quan giữa xuất hiện triệu chứng loạn thần với sự thay đổi thể tích chất xám và chất trắng hồi trán dưới hai bên. Có mối liên hệ giữa triệu chứng suy giảm nhận thức và giảm trí nhớ xa với sự thay đổi cấu trúc hồi trán dưới và hồi ổ mắt. Kết luận: Thời gian uống rượu, lượng rượu uống mỗi ngày, sự xuất hiện triệu chứng loạn thần, giảm trí nhớ xa và suy giảm nhận thức có mối liên quan với sự thay đổi cấu trúc các vùng não thùy trán.

Nghiện rượu là nhu cầu thèm muốn, đòi hỏi thường xuyên đồ uống có cồn, hình thành thói quen, gây rối loạn nhân cách, giảm khả năng lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe [1]. Theo Tổ chức Y tế thế giới tính năm 2019, việc sử dụng rượu có hại đã dẫn đến khoảng 3 triệu ca tử vong (chiếm 5,3% tổng số ca tử vong) trên toàn thế giới tính [3]. Rượu có thể gây ra một loạt các tác động lên hệ thần kinh trung ương. Những tác động này có thể được nhận biết ở cấp độ sinh lý thần kinh, tâm lý thần kinh và hình thái não bộ. Trên thế giới tính, đã có nhiều nghiên cứu về hình thái học cung cấp bằng chứng về sự giảm thể tích các cấu trúc não BN nghiện rượu. Hiện nay ở
Việt Nam, các nghiên cứu trên BN nghiện rượu chủ yếu tập trung về đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán và điều trị.
Đã có nghiên cứu định lượng cấu trúc não ở BN nghiện rượu, tuy nhiên chỉ thực hiện ở các nhân dưới vỏ và chưa đánh giá được mối liên quan với các triệu chứng lâm sàng [2]. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài nhằm: Đánh giá mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở BN nghiện rượu mạn tính

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment