Nghiên cứu sự nhạy cảm với kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây viêm đường hô hấp cấp

Nghiên cứu sự nhạy cảm với kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây viêm đường hô hấp cấp

Nghiên cứu sự nhạy cảm với kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây viêm đường hô hấp cấp ở trẻ em dưới 6 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 2009 – 2014
Do Ngoc Hoai

Mục tiêu: Xác định sự nhạy cảm với kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây viêm đường hô hấp cấp ở trẻ dưới 6 tuổi  tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa – năm 2009 – 2014.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả với đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi điều trị nội trú được chẩn đoán viêm đường hô hấp tại các khoa lâm sàng từ: 1/2009 đến 10/2014.

Kết quả: Nghiên cứu bệnh phẩm từ 43.574 mẫu dịch mũi họng của bệnh nhi viêm đường hô hấp cấp dưới 6 tuổi, chúng tôi đã phân lập được tổng số 21.769 loại vi khuẩn với tỷ lệ phân lập là 49,95%. Trong đó tỷ lệ phân lập cao nhất đối với H.influenza, S. pneumoniae và M. Catarrhalis tương ứng là 13,94%; 7,11%; 1,43%. Xét nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh cho thấy tất cả các loại vi khuẩn H.influenza, S. pneumoniae và M. catarrhalis đều nhạy cảm với Fosphomycine. Trong đó S. pneumoniae và M. catarrhalis nhạy cảm với Imipenem, H. Influenza nhạy cảm với Penicilline và Piperacilline, M. catarrhalis nhạy cảm với Tobramycine và Ofloxacine. Tất cả H.influenza, S. pneumoniae và M. catarrhalis đều kháng với Tri/Sulpha, Cloramphenicol, Erythromycine với tỷ lệ cao.

Kết luận: Fosphomycin là kháng sinh lựa chọn tốt cho điều trị nhiễm trùng hô hấp cấp tính, còn với S.pneumoniae và M.catarrhalis thì Imipenem là lựa chọn tốt. Trong khi đó, tất cả các kháng sinh SXT, CHL, ERY đều đề kháng với tỷ lệ cao và không nên là lựa chọn cho điều trị.

 

Nghiên cứu sự nhạy cảm với kháng sinh của một số chủng vi khuẩn gây viêm đường hô hấp cấp

Leave a Comment