Nghiên cứu sự thay đổi và giá trị tiên lượng tử vong của D-dimer ở người bệnh COVID-19 trung bình và nặng điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới Trung Ương

Nghiên cứu sự thay đổi và giá trị tiên lượng tử vong của D-dimer ở người bệnh COVID-19 trung bình và nặng điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới Trung Ương [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  Nghiên cứu sự thay đổi và giá trị tiên lượng tử vong của D-dimer ở người bệnh COVID-19 trung bình và nặng điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới Trung Ương
Authors:  Hồ, Thị Giang
Advisor:  Tạ, Thị Diệu Ngân
Trần, Thị Kiều My
Keywords:  D-dimer;tiên lượng tử vong;COVID-19 nặng;COVID-19 trung bình;Nhiệt đới trung ương;Sự thay đổi
Issue Date:  2023
Abstract:  Nồng độ D-dimer tại ngày thứ 14 có khả năng tiên lượng tử vong tốt nhất so với thời điểm nhập viện và ngày thứ 3, 7 sau nhập viện. Vì vậy việc theo dõi D-dimer nhiều lần, có thể giúp các bác sỹ lâm sàng có thể tiên lượng bệnh nhân tốt hơn và có thái độ xử trí thích hợp hơn.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment