NGHIÊN CứU TáC DụNG ĐIềU CHỉNH HộI CHứNG RốI LOạN LIPID MáU NGUYÊN PHáT CủA VIÊN NANG “TTL”TRÊN MÔ HìNH

NGHIÊN CứU TáC DụNG ĐIềU CHỉNH HộI CHứNG RốI LOạN LIPID MáU NGUYÊN PHáT CủA VIÊN NANG “TTL”TRÊN MÔ HìNH

NGHIÊN CứU TáC DụNG ĐIềU CHỉNH HộI CHứNG RốI LOạN LIPID MáU NGUYÊN PHáT CủA VIÊN NANG “TTL”TRÊN MÔ HìNH THựC NGHIệM Và LÂM SàNG 

Tạ Thu Thủy  vàcs
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
Tóm tắt
Nghiên cứu tác dụng của viên nang  TTL  được điều chế từ cây Bạch tật lê (Tribulus terrestis L.)lên hàm lượng cholesterol  toàn  phần,  triglycerid,  LDL-C  và  HDL-C  trên thỏ gây mô hình xơ vữa động mạch. Sau 12 tuần nghiên cứu thấy  TTL  làm giảm rõ hàm lượng cholesterol toàn phần, triglycerid,  LDL-C  và  tăng  HDL-C,  lô  liều  cao 22,5mg/kg/ngày  tốt  hơn  so  với  nhóm  đối  chứng  dùng Tanakan  (p  <  0,05).  Nghiên  cứu  tác  dụng  của  viên  nang  TTL  trên lâm sàng: 30 bệnh nhân có hội chứng rối loạn Lipid máu, đối chứng với 27 bệnh nhân được điều trị bằng Tanakan. Kết quả cho thấy: viên nang “TTL“ có tác dụnghạ thấp  hàm lượng  cholesterol,  triglyxerit, LDL-C  và  tăng cao HDL- C, cải thiện các triệu chứng lâm sàng tương đương với  Tanakan. Kết quả tốt và khá  của  nhóm dùng TTL  đạt 86,7% so với nhóm dùng Tanakan là 81,5%
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment