NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DỰ PHÕNG BUỒN NÔN VÀ NÔN CỦA DEXAMETHASON SAU GÂY TÊ TỦY SỐNG MỔ LẤY THAI

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DỰ PHÕNG BUỒN NÔN VÀ NÔN CỦA DEXAMETHASON SAU GÂY TÊ TỦY SỐNG MỔ LẤY THAI

 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DỰ PHÕNG BUỒN NÔN VÀ NÔN CỦA DEXAMETHASON SAU GÂY TÊ TỦY SỐNG MỔ LẤY THAI

Nguyễn Đình Đức*; Nguyễn Ngọc Thạch** 
TÓM TẮT
Nghiên cứu trên 100 bệnh nhân (BN) có chỉ  định mổ  lấy thai được vô cảm bằng gây tê tủy sống (GTTS) tại Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông  từ  tháng 2 đến 4 –  2014. 
Kết  quả  cho  thấy:  tỷ  lệ  BN  buồn  nôn,  nôn  sau  mổ  lấy  thai  ở  nhóm  tiêm  tĩnh  mạch dexamethason trước GTTS (nhóm N1) (16%) thấp hơn so với nhóm chứng (nhóm N2) (36%) (p < 0,05). Tỷ  lệ  BN nôn  ở  mức độ  3 và 4 sau phẫu thuật  ở  nhóm N1 giảm dần từ  thời điểm H1 đến H24 và thấp hơn nhóm N2 (p < 0,001). Tỷ lệ dùng thuốc chống nôn sau phẫu thuật ở nhóm N1 (2%) thấp hơn so với nhóm N2 (26%) (p < 0,001). Tỷ lệ đau đầu ở nhóm N1 (10%) thấp hơn so với nhóm N2 (32%) (p < 0,05).  Ở  nhóm N1 tỷ  lệ  ngứa (2%) và chóng mặt (4%) thấp hơn so với nhóm N2 tương ứng 10% và 22% (p < 0,05)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment