NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM TÁC DỤNG Bổ DƯƠNG CỦA DỊCH CHIẾT TỪ KIẾN GAI ĐEN TRÊN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM TÁC DỤNG Bổ DƯƠNG CỦA DỊCH CHIẾT TỪ KIẾN GAI ĐEN TRÊN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN

 NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM TÁC DỤNG Bổ DƯƠNG CỦA DỊCH CHIẾT TỪ KIẾN GAI ĐEN TRÊN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN

Nguyễn Thị Vân Thái*, Trịnh Hoài Nam** *Bệnh viện YHCT Trung ương; ** Viện YHCT Quân đội
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của dịch chiết từ kiến gai đen (EPDIV) được tiến hành trên thuyền viên khoẻ mạnh và bệnh nhân có rối loạn cương dương dựa theo tiêu chuẩn UEF (International Index Erectile Function). Kết quả cho thấy trên người khoẻ mạnh EPDỈV (0,1g/kg) có tác dụng làm giảm thời gian phản xạ thính giác và thị giác vận động từ 352,77 ± 114,90 ms và 297,59 ± 114,90 ms xuống t 224,49 ± 58,43 ms và 220,59 ± 55,30ms, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Trên bệnh nhân có rối loạn cương dương, EPDIV vói liều 0,1g/kg, thể hiện rõ tác dụng điểu hoà cương dương và cải thiện số lượng, chất lượng tinh trùng. 
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment