THAY ĐỔI MỘT VÀI CHỈ SỐ XÉT NGHIÊM ĐÔNG MÁU VÀ HOÁ SINH TRONG PHA LOÃNG MÁU ĐANG THỂ TÍCH TRƯỚC PHẪU THUẬT

THAY ĐỔI MỘT VÀI CHỈ SỐ XÉT NGHIÊM ĐÔNG MÁU VÀ HOÁ SINH TRONG PHA LOÃNG MÁU ĐANG THỂ TÍCH TRƯỚC PHẪU THUẬT

 THAY ĐỔI MỘT VÀI CHỈ SỐ XÉT NGHIÊM ĐÔNG MÁU VÀ HOÁ SINH TRONG PHA LOÃNG MÁU ĐANG THỂ TÍCH TRƯỚC PHẪU THUẬT

*Tống Xuân Hùng, ** Nguyễn Thụ *Bệnh việnTƯQĐIOS, ** Bệnh viện Việt- Đúc
Nghiên cứu pha loãng máu đẳng thể tích trước mổ trên 30 bệnh nhân thay khớp háng toàn phần với thể tích mẩu lấy ra là 15ml/kg và truyền thay thế bằng Hemohes 6% với tỷ lệ 1:1. Kết quả nghiên cứu cho thấy APTT tăng; prothrombin, fibrinogen, tiểu cầu, protein và albumin giảm cò ý nghĩa so vói trước pha loãng máu nhưng giá trị của các chỉ số này vẵn trong glởl hạn bình thường- Sau khi truyền lại máu, các xét nghiệm đông máu được cải thiện rõ rệt vói APTT giảmâ prothrombin, fibrinogen, tiểu cầu, protein và albumin tàng có ỷ nghĩa (ỊX0.05) tương ứng là: 2,59 ± 1,59s; 12,71 ± 6,76%; 26,77 ± 44,96 g/di; 34,77 ± 24,45 G/l; 7,85 ± 3,6gil và 5,05 ± 3,5g/l. Nổng độ Na* huyết thanh và áp lực thẩm thấu huyết thanh không thay đổi tại các thời điểm nghiên cứu. 
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment