Nghiên cứu tổng quan các phương pháp thăm dò chẩn đoán bệnh Meniere

Nghiên cứu tổng quan các phương pháp thăm dò chẩn đoán bệnh Meniere [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  Nghiên cứu tổng quan các phương pháp thăm dò chẩn đoán bệnh Meniere
Authors:  Đào, Chí Công
Advisor:  Đào, Trung Dũng
Keywords:  bệnh Meniere;chóng mặt
Issue Date:  29/11/2022
Abstract:  Đặt vấn đề: Bệnh Ménière là bệnh của tai trong, đặc trưng bởi tăng thể tích và áp lực nội dịch gây ra các cơn chóng mặt, nghe kém tiếp nhận, ù tai và đầy tức tai. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng và thính lực, vì vậy còn khó khăn và dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Mục tiêu: Mô tả tổng quan các phương pháp chẩn đoán bệnh Meniere hiện nay và nêu lên ứng dụng của các phương pháp này trong lâm sàng. Đối tượng và phương pháp: Bài báo đăng trên các tạp chí có bình duyệt bằng tiếng Anh từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2021, tìm trên cơ sở dữ liệu Pubmed và Sciencedirect, sử dụng các từ khoá liên quan đến chẩn đoán bệnh Ménière. Kết quả: Trong số 333 bài báo tìm thấy, có 29 bài đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn được đưa vào nghiên cứu. Các phương pháp gồm có chụp cộng hưởng từ 3 Tesla (n=19), VEMP (n=12), nghiệm pháp nhiệt (n=8), vHIT (n=5), ECochG (n=1), OAE (n=1) và nghiệm pháp với glycerol (n=1). Kết luận: Cộng hưởng từ 3 Tesla có tiêm đối quang từ là phương pháp được sử dụng nhiều nhất nhằm phát hiện tăng kích thước của mê nhĩ màng. Thăm dò chức năng chủ yếu là đánh giá chức năng tiền đình, ít nghiên cứu về rối loạn chức năng ốc tai
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment